Krešimir Šoš

E-mail: prirodanpokret@gmail.com
Kontakt broj: +385 98 242 734

KREŠIMIR ŠOŠ, mag.cin., C.F.P.

Krešimir Šoš rođen je 1977. godine u Zagrebu. Završio je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Autor je mnogih znanstvenih radova i članaka iz područja kineziologije. Feldenkrais metodu upoznaje preko literature, interneta i seminara u Ljubljani, Zagrebu i Beču. 

Uz veliku podršku Nuše Romih Masnoglav, prve Feldenkrais učiteljice u Sloveniji, 2008. godine odlučuje se za studij Feldenkrais metode u Beču pri Feldenkrais Institutu Wien, pod vodstvom edukacijskog direktora iz SAD-a Jeremya Kraussa. 

Tijekom školovanja uči i od mnogih drugih Feldenkrais učitelja kao što su: Myriam Pfeffer (Francuska), Livia Calice (Austrija), Mara Della Pergola (Italija), Aliza Stewart (SAD), Carl Ginsburg (SAD), Lucia Schutte-Ginsburg (Njemačka), Garet Newell (Engleska), Jeff Haller (SAD) i dr. Član je Feldenkrais saveza Austrije i među prvima je u Hrvatskoj s licencom Feldenkrais pedagoga.

Pogledajte kako izgleda inicijalni pregled u našem centru !