Ponuda

Cijena (kn)

1. DIJAGNOSTIKA - KINEZIOLOŠKI STATUS (3 paketa)

 

 

Paket 1 (40 min)

300,00 kn

 

 

antropometrija - visina, masa, sastav tijela, nabori, opsezi

 

 

 

mehanika (stabilnost i mobilnost) - osnovna postura, funkcija, manualni testovi

 

 

 

motorika - ravnoteža, jakost, brzina, eksplozivnost, fleksibilnost

 

 

 

krvni tlak

 

 

Paket 2 (1 sat)

700,00 kn

 

 

biomehanika - kinematika i kinetika

 

 

   

analiza pozicija - stajanja, sjeda, ležanja

 

 

   

analiza aktivnosti - hod, trčanje, specifičan sportski pokret ili vezan za profesiju

 

 

     

ustajanje, spuštanje, prenošenje tereta

 

 

     

analiza obuće, testiranje za izradu uložaka, bike fitting - u pripremi

 

 

Paket 3 (2 sata)

900,00 kn

 

 

Paket 1 + Paket 2 + testiranje energijskih sustava

 

2. KONDICIJSKA PRIPREMA I BIOMEHANIKA (rekreacija, sport)

 

 

Kondicijski trening

250,00 kn

 

Reorganizacija posture i pokreta (prema principima Feldenkrais metode)

 

 

 

ATM 60min (homogene grupe - prema potrebama, najviše 8 ljudi) - mjesečno

250,00 kn / 1x tj.

 

   

teme - regije: kralježnica, kukovi i ramena, stopala, disanje

400,00 kn / 2x tj.

 

   

teme - funkcije: pravilno sjedenje, bolje hodanje, lakše trčanje, oči i vid, lagano kretanje

 

 

   

antistres - opuštanje i fokus

 

 

 

FI 60min (individualno)

350,00 kn

 

   

djeca, nezaposleni, umirovljenici

250,00 kn

 

   

5 vezanih tretmana

1.500,00 kn

 

 

 

10 vezanih tretmana

2.500,00 kn

3. REHABILITACIJA, PREVENCIJA (individualno)

250,00 kn

4. EDUKACIJE

 

 

Teme: prema najavi

500,00 - 1.500,00 kn

 

 

Vikend seminar (1-3 dana, tj. 6-18 sati)

 

 

Advanced Training (za Feldenkrais pedagoge)

2.000,00 kn

 

Feldenkrais for Athletes (međunarodna edukacija) - u pripremi

 

5. KONZULTACIJE, MENTORSTVO

 

 

Savjetovanje za individualan rad (kondicija, rehabilitacija) i grupni rad (sportska ekipa) - uživo, online

200,00 kn / sat